کمترین: 
502
بیشترین: 
502
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502
زمان: 
9/16 12:10
قیمت کرون سوئد امروز 16 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 آذر 1396 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 12:10","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398