کمترین: 
38
بیشترین: 
38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38
زمان: 
9/16 12:10
قیمت ین ژاپن امروز 16 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 آذر 1396 , 38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 12:10","price":38}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398