کمترین: 
2555
بیشترین: 
2570
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2565
زمان: 
9/16 15:00
قیمت منات آذربایجان امروز 16 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 آذر 1396 , 2565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 11:50","price":2555},{"date":"1396/09/16 12:20","price":2570},{"date":"1396/09/16 15:00","price":2565}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398