کمترین: 
715000
بیشترین: 
718000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
715000
زمان: 
9/16 14:00
قیمت نیم سکه امروز 16 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 آذر 1396 , 715000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 11:30","price":718000},{"date":"1396/09/16 14:00","price":715000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398