کمترین: 
4193
بیشترین: 
4200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4195
زمان: 
9/16 13:30
قیمت دلار امروز 16 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 16 آذر 1396 , 4195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 11:30","price":4195},{"date":"1396/09/16 11:40","price":4196},{"date":"1396/09/16 11:50","price":4197},{"date":"1396/09/16 12:10","price":4198},{"date":"1396/09/16 12:20","price":4200},{"date":"1396/09/16 12:30","price":4199},{"date":"1396/09/16 12:40","price":4198},{"date":"1396/09/16 12:50","price":4197},{"date":"1396/09/16 13:00","price":4193},{"date":"1396/09/16 13:10","price":4194},{"date":"1396/09/16 13:30","price":4195}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398