کمترین: 
1365000
بیشترین: 
1366000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1366000
زمان: 
9/16 12:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 16 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 16 آذر 1396 , 1366000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 11:24","price":1365000},{"date":"1396/09/16 12:54","price":1366000}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398