کمترین: 
5078
بیشترین: 
5128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5078
زمان: 
9/16 15:20
قیمت یورو امروز 16 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 آذر 1396 , 5078 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 10:40","price":5117},{"date":"1396/09/16 14:30","price":5128},{"date":"1396/09/16 15:20","price":5078}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398