کمترین: 
60.87
بیشترین: 
60.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.87
زمان: 
9/16 10:32
قیمت نفت اوپک امروز 16 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 آذر 1396 , 60.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 10:32","price":60.87}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398