کمترین: 
4377
بیشترین: 
4397
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4377
زمان: 
9/16 11:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 آذر 1396 , 4377 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 10:10","price":4397},{"date":"1396/09/16 10:50","price":4380},{"date":"1396/09/16 11:40","price":4377}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398