کمترین: 
3425
بیشترین: 
3435
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3429
زمان: 
9/16 13:10
قیمت دلار کانادا امروز 16 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 آذر 1396 , 3429 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 10:10","price":3428},{"date":"1396/09/16 10:40","price":3425},{"date":"1396/09/16 11:30","price":3435},{"date":"1396/09/16 11:40","price":3433},{"date":"1396/09/16 11:50","price":3430},{"date":"1396/09/16 12:20","price":3431},{"date":"1396/09/16 13:10","price":3429}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398