کمترین: 
1130
بیشترین: 
1154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1138
زمان: 
9/16 15:10
قیمت لیر ترکیه امروز 16 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 آذر 1396 , 1138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 10:10","price":1153},{"date":"1396/09/16 11:30","price":1154},{"date":"1396/09/16 11:40","price":1148},{"date":"1396/09/16 11:50","price":1144},{"date":"1396/09/16 12:00","price":1139},{"date":"1396/09/16 14:30","price":1130},{"date":"1396/09/16 15:10","price":1138}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398