کمترین: 
1163
بیشترین: 
1165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1164
زمان: 
9/16 11:50
قیمت درهم امارات امروز 16 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 آذر 1396 , 1164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 10:10","price":1163},{"date":"1396/09/16 11:30","price":1164},{"date":"1396/09/16 11:40","price":1165},{"date":"1396/09/16 11:50","price":1164}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398