کمترین: 
5845
بیشترین: 
5858
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5845
زمان: 
9/16 12:40
قیمت پوند امروز 16 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 16 آذر 1396 , 5845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 10:10","price":5854},{"date":"1396/09/16 10:40","price":5849},{"date":"1396/09/16 11:30","price":5858},{"date":"1396/09/16 11:40","price":5853},{"date":"1396/09/16 11:50","price":5851},{"date":"1396/09/16 12:00","price":5849},{"date":"1396/09/16 12:40","price":5845}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398