کمترین: 
2081.5
بیشترین: 
2081.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2081.5
زمان: 
9/16 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 16 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 آذر 1396 , 2081.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":2081.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398