کمترین: 
59.8
بیشترین: 
59.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.8
زمان: 
9/16 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 16 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 آذر 1396 , 59.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":59.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398