کمترین: 
10847.2
بیشترین: 
10847.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10847.2
زمان: 
9/16 09:10
قیمت بات تایلند امروز 16 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 آذر 1396 , 10847.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":10847.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398