کمترین: 
866.5
بیشترین: 
866.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
866.5
زمان: 
9/16 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 آذر 1396 , 866.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":866.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398