کمترین: 
2623.3
بیشترین: 
2623.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2623.3
زمان: 
9/16 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 آذر 1396 , 2623.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":2623.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398