کمترین: 
3355.5
بیشترین: 
3355.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3355.5
زمان: 
9/16 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 16 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 16 آذر 1396 , 3355.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":3355.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398