کمترین: 
9407.8
بیشترین: 
9407.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9407.8
زمان: 
9/16 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 16 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 آذر 1396 , 9407.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":9407.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398