کمترین: 
295.7
بیشترین: 
295.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295.7
زمان: 
9/16 09:10
قیمت دینار عراق امروز 16 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 16 آذر 1396 , 295.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":295.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398