کمترین: 
9199.8
بیشترین: 
9199.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9199.8
زمان: 
9/16 09:10
قیمت ریال عمان امروز 16 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 16 آذر 1396 , 9199.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":9199.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398