کمترین: 
943.3
بیشترین: 
943.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
943.3
زمان: 
9/16 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 16 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 آذر 1396 , 943.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":943.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398