کمترین: 
11711.5
بیشترین: 
11711.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11711.5
زمان: 
9/16 09:10
قیمت دینار کویت امروز 16 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 آذر 1396 , 11711.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":11711.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398