کمترین: 
427.6
بیشترین: 
427.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
427.6
زمان: 
9/16 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 16 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 آذر 1396 , 427.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":427.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398