کمترین: 
419.8
بیشترین: 
419.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
419.8
زمان: 
9/16 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 16 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 آذر 1396 , 419.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":419.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398