کمترین: 
51.4
بیشترین: 
51.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.4
زمان: 
9/16 09:10
قیمت افغانی امروز 16 آذر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 16 آذر 1396 , 51.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":51.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398