کمترین: 
3573.8
بیشترین: 
3573.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3573.8
زمان: 
9/16 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 آذر 1396 , 3573.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":3573.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398