کمترین: 
2762.6
بیشترین: 
2762.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2762.6
زمان: 
9/16 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 16 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 آذر 1396 , 2762.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":2762.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398