کمترین: 
3146.7
بیشترین: 
3146.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3146.7
زمان: 
9/16 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 16 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 آذر 1396 , 3146.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":3146.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398