کمترین: 
534.8
بیشترین: 
534.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534.8
زمان: 
9/16 09:10
قیمت یوان چین امروز 16 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 آذر 1396 , 534.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":534.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398