کمترین: 
917.7
بیشترین: 
917.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
917.7
زمان: 
9/16 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 16 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 آذر 1396 , 917.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":917.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398