کمترین: 
963.2
بیشترین: 
963.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
963.2
زمان: 
9/16 09:10
قیمت درهم امارات امروز 16 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 آذر 1396 , 963.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":963.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398