کمترین: 
4733
بیشترین: 
4733
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4733
زمان: 
9/16 09:10
قیمت پوند امروز 16 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 16 آذر 1396 , 4733 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":4733}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398