کمترین: 
4174.2
بیشترین: 
4174.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4174.2
زمان: 
9/16 09:10
قیمت یورو امروز 16 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 آذر 1396 , 4174.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":4174.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398