کمترین: 
3537.4
بیشترین: 
3537.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3537.4
زمان: 
9/16 09:10
قیمت دلار امروز 16 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 16 آذر 1396 , 3537.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 09:10","price":3537.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398