کمترین: 
419.39
بیشترین: 
443.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
437.36
زمان: 
9/16 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 آذر 1396 , 437.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 00:30","price":434.5},{"date":"1396/09/16 01:00","price":433.7},{"date":"1396/09/16 04:00","price":423.01},{"date":"1396/09/16 04:30","price":419.39},{"date":"1396/09/16 05:00","price":427.5},{"date":"1396/09/16 07:00","price":441.96},{"date":"1396/09/16 07:30","price":441.8},{"date":"1396/09/16 08:00","price":443.05},{"date":"1396/09/16 08:30","price":443.29},{"date":"1396/09/16 09:00","price":442},{"date":"1396/09/16 10:00","price":443.36},{"date":"1396/09/16 10:30","price":440},{"date":"1396/09/16 11:00","price":437},{"date":"1396/09/16 11:30","price":438},{"date":"1396/09/16 12:00","price":436.8},{"date":"1396/09/16 13:00","price":432.08},{"date":"1396/09/16 13:30","price":429.13},{"date":"1396/09/16 16:00","price":428.28},{"date":"1396/09/16 16:30","price":437},{"date":"1396/09/16 17:00","price":435},{"date":"1396/09/16 19:00","price":430.1},{"date":"1396/09/16 19:30","price":424.66},{"date":"1396/09/16 20:00","price":419.39},{"date":"1396/09/16 22:00","price":435},{"date":"1396/09/16 22:30","price":429},{"date":"1396/09/16 23:00","price":431.84},{"date":"1396/09/16 23:30","price":437.36}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398