کمترین: 
2.889
بیشترین: 
2.957
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.909
زمان: 
9/15 22:08
قیمت گاز طبیعی امروز 15 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 آذر 1396 , 2.909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/15 00:00","price":2.901},{"date":"1396/09/15 00:32","price":2.906},{"date":"1396/09/15 01:00","price":2.91},{"date":"1396/09/15 01:32","price":2.909},{"date":"1396/09/15 03:00","price":2.918},{"date":"1396/09/15 03:32","price":2.917},{"date":"1396/09/15 04:00","price":2.921},{"date":"1396/09/15 05:32","price":2.918},{"date":"1396/09/15 06:08","price":2.921},{"date":"1396/09/15 07:00","price":2.92},{"date":"1396/09/15 07:32","price":2.929},{"date":"1396/09/15 08:00","price":2.926},{"date":"1396/09/15 08:32","price":2.928},{"date":"1396/09/15 09:00","price":2.938},{"date":"1396/09/15 10:00","price":2.931},{"date":"1396/09/15 10:32","price":2.939},{"date":"1396/09/15 11:00","price":2.933},{"date":"1396/09/15 11:32","price":2.937},{"date":"1396/09/15 12:08","price":2.938},{"date":"1396/09/15 12:32","price":2.936},{"date":"1396/09/15 13:00","price":2.942},{"date":"1396/09/15 13:32","price":2.939},{"date":"1396/09/15 14:00","price":2.922},{"date":"1396/09/15 14:32","price":2.925},{"date":"1396/09/15 15:00","price":2.926},{"date":"1396/09/15 15:32","price":2.938},{"date":"1396/09/15 16:00","price":2.947},{"date":"1396/09/15 16:32","price":2.95},{"date":"1396/09/15 17:08","price":2.953},{"date":"1396/09/15 17:32","price":2.957},{"date":"1396/09/15 18:08","price":2.944},{"date":"1396/09/15 18:32","price":2.918},{"date":"1396/09/15 19:00","price":2.914},{"date":"1396/09/15 19:32","price":2.923},{"date":"1396/09/15 20:00","price":2.91},{"date":"1396/09/15 20:32","price":2.907},{"date":"1396/09/15 21:08","price":2.889},{"date":"1396/09/15 21:32","price":2.907},{"date":"1396/09/15 22:08","price":2.909}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398