کمترین: 
2570
بیشترین: 
2570
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2570
زمان: 
9/14 12:00
قیمت منات آذربایجان امروز 14 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 آذر 1396 , 2570 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 12:00","price":2570}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398