کمترین: 
40
بیشترین: 
40
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
40
زمان: 
9/14 12:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 آذر 1396 , 40 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 12:00","price":40}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398