کمترین: 
504
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504
زمان: 
9/14 13:50
قیمت کرون نروژ امروز 14 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 آذر 1396 , 504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 12:00","price":505},{"date":"1396/09/14 13:50","price":504}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398