قیمت افغانی مورخ 14 آذر 1396

کمترین: 
60
بیشترین: 
60
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60
زمان: 
9/14 12:00
قیمت افغانی مورخ 14 آذر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 14 آذر 1396 , 60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 12:00","price":60}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397