کمترین: 
501
بیشترین: 
503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
503
زمان: 
9/14 15:50
قیمت کرون سوئد امروز 14 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 آذر 1396 , 503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:40","price":501},{"date":"1396/09/14 12:00","price":503},{"date":"1396/09/14 13:40","price":502},{"date":"1396/09/14 15:50","price":503}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398