کمترین: 
266000
بیشترین: 
269000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
266000
زمان: 
9/14 16:48
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 14 آذر 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 14 آذر 1396 , 266000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:36","price":267000},{"date":"1396/09/14 11:42","price":269000},{"date":"1396/09/14 13:00","price":268000},{"date":"1396/09/14 16:48","price":266000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399