کمترین: 
417000
بیشترین: 
422000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
417000
زمان: 
9/14 16:48
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 14 آذر 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 آذر 1396 , 417000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:36","price":418000},{"date":"1396/09/14 11:42","price":419000},{"date":"1396/09/14 12:36","price":422000},{"date":"1396/09/14 13:00","price":420000},{"date":"1396/09/14 13:06","price":421000},{"date":"1396/09/14 16:48","price":417000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398