کمترین: 
716000
بیشترین: 
725000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
716000
زمان: 
9/14 16:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 14 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 آذر 1396 , 716000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:36","price":717000},{"date":"1396/09/14 11:42","price":720000},{"date":"1396/09/14 12:36","price":723000},{"date":"1396/09/14 13:00","price":720000},{"date":"1396/09/14 13:18","price":725000},{"date":"1396/09/14 16:48","price":716000}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398