کمترین: 
265000
بیشترین: 
269000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
268000
زمان: 
9/14 13:06
قیمت سکه گرمی امروز 14 آذر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 14 آذر 1396 , 268000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:24","price":265000},{"date":"1396/09/14 12:00","price":269000},{"date":"1396/09/14 13:06","price":268000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398