کمترین: 
713000
بیشترین: 
726000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
713000
زمان: 
9/14 15:54
قیمت نیم سکه امروز 14 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 14 آذر 1396 , 713000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:24","price":715000},{"date":"1396/09/14 12:00","price":721000},{"date":"1396/09/14 12:48","price":724000},{"date":"1396/09/14 12:54","price":722000},{"date":"1396/09/14 13:06","price":721000},{"date":"1396/09/14 13:36","price":726000},{"date":"1396/09/14 15:54","price":713000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398