کمترین: 
1366000
بیشترین: 
1378000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1376000
زمان: 
9/14 13:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 14 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 14 آذر 1396 , 1376000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:24","price":1366000},{"date":"1396/09/14 12:00","price":1376000},{"date":"1396/09/14 12:48","price":1378000},{"date":"1396/09/14 13:06","price":1376000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398