کمترین: 
659
بیشترین: 
662
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
662
زمان: 
9/14 12:00
قیمت یوان چین امروز 14 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 آذر 1396 , 662 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 11:10","price":659},{"date":"1396/09/14 12:00","price":662}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398